/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Magna TX

 
0 Giá: 750.000 đ

Được xem là mặt vợt lâu đời nhất của dòng Stiga. Đánh tương đối ổn định.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt Stiga-Magna TX