/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Calibra Spin

 
0 Giá: 890.000 đ

CALIBRA LT Spin Mã số 018

Calibra Spin với tên của mình đã chứng tỏ khả năng của mặt vợt. Vợt cho độ xoáy cao, chúng người chơi tạo xoáy dễ hơn.

Calibra LT Spin has a medium soft sponge recommended for highly trained attackers who emphasize tactical spin. You will have outstanding control for touch shots and service return, but when you are attacking you will experience new levels of possibility.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt Stiga-Calibra Spin

Tốc độ: 89
Spin: 90
Control: 89
Độ cứng: Trung bình mềm