/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

stiga mặt vợt stiga

Mặt vợt bóng bàn Stiga

Dragon grip

Dragon grip

Giá: 1.150.000 đ

Stiga Dragon grip

INNOVA ULTRA LIGHT

INNOVA ULTRA LIGHT

Giá: 550.000 đ

Speed 8.3 Spin 8.1 Control 8.8 Mặt Mềm

DNA Platinum H

DNA Platinum H

Giá: 1.270.000 đ

Stiga DNA Platinum H

Mantra Pro H

Mantra Pro H

Giá: 1.100.000 đ

Stiga Mantra Pro H

Mantra Pro M

Mantra Pro M

Giá: 1.100.000 đ

Stiga Mantra Pro M

Calibra Spin

Calibra Spin

Giá: 890.000 đ

Speed: 89,Spin: 90,Control: 89

CALIBRA SOUND

CALIBRA SOUND

Giá: 890.000 đ
Giá KM: 890.000 đ

Speed:94,Spin:93,Control:71,Hardness:Soft

Boost TC

Boost TC

Giá: 680.000 đ
Speed:94,Spin:95,Control:68,Sponge Hardness:Soft
sTiga INNOVA

sTiga INNOVA

Giá: 550.000 đ

sTiga INNOVA

DNA Platinum S

DNA Platinum S

Giá: 1.270.000 đ

Stiga DNA Platinum S

DNA Pro M

DNA Pro M

Giá: 950.000 đ

Stiga DNA Pro M Control 78, Speed 156, Spin 134

DNA Platinum M

DNA Platinum M

Giá: 1.270.000 đ

Stiga DNA Platinum M

 Trang:     1  2  3  4