Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Boost TS

 
0 Giá: 690.000 đ

 BOOST TS 003

 BOOST TS (Được viết tắt là Tension Sound) là sự lựa chọn hoài hảo cho cầu thủ tấn công của hầu hết các cấp độ chơi nhờ miếng bọt biển mềm. BOOST TS có miếng bọt biển mềm cung cấp cho một âm thanh sắc nét rõ ràng khi đánh bóng. Mặc dù các miếng bọt biển mềm tạo ra tốc độ rất tốt. Miếng bọt biển trên Boost TS là loại cao su mềm hơn so với miếng bọt biển của Boost TCNhững âm thanh và cảm giác của Boost TS là vượt trội! Boost TS cho phép cầu thủ tấn công với tất cả các tiềm năng của họ.

Loạt Boost gồm 4 cao su: BOOST TS, BOOST TC, BOOST TP và Boost TX. Mỗi cao su Boost có những đặc điểm đặc biệt để phù hợp với trò chơi của bạn. Tất cả cao su Boost có sẵn trong tốc độ hiệu quả keo và tạo ra sức mạnh to lớn cho một cảm giác giống như chơi với keo tốc độ.

STIGA Boost - Sức mạnh của xây dựng Trong Tốc độ Keo Effect!

Đi: mượt mà 
Tốc độ: 89 
Spin: 96 
Control: 73 
Độ cứng: mềm 
xốp dày: 1.8, 2.0, Max

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt Stiga-Boost TS

 Boost TS is very bouncy and gives a tremendous catapult effect. Stiga has achieved the ultimate answer for the non-glue era! Boost rubbers with the new TTS Technology with "TransTension Sponge" and new materials generate maximum tension and sponge power.

BOOST TS (Tension Sound) is the outstanding choice for offensive players of almost all playing levels who like soft sponge. Boost TS has soft sponge that gives a crisp clear sound when striking the ball. Even though the sponge is soft the rubber generates very good speed. The sponge on Boost TS rubber is softer than the sponge of Boost TC. The sound and feeling of Boost TS is unsurpassed! Boost TS enables offensive players of all abilities to play to their full potential.

The Boost series includes 4 rubbers: Boost TS, Boost TC, Boost TP and Boost TX. Each Boost rubber has special characteristics to suit your game and your expectations for a rubber. All Boost rubbers have built-in speed glue effect and generate tremendous power and spin. The trajectory is phenomenal and the feeling is like playing with speed glue.

STIGA Boost -- The Power of Built In Speed Glue Effect!

Type: Smooth 
Speed: 89 
Spin: 96 
Control: 73 
Hardness: Soft 
Sponge Thickness: 1.8, 2.0, Max