Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Boost TC

 
0 Giá: 680.000 đ

 Boost TC 002

 Stiga đã đạt được những câu trả lời cuối cùng cho thời đại không keo tăng lực! với công nghệ TTS công nghệ mới với "TransTension Sponge" và vật liệu mới tạo ra sự tăng lực tối đa và sức mạnh của miếng bọt biển. Cao su tăng lực nhanh chóng, và với một hiệu ứng phóng tới lớn.

Tăng TC (Căng thẳng Clic) có một miếng bọt biển mềm mại, tạo ra một cảm nhận khi giật . Đồng thời Nó tạo ra một âm thanh sắc nét rõ ràng khi đập bóng.

 

 

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt Stiga-Boost TC

 Speed: 94
Spin:95
Control:68
Sponge Hardness: Soft 

 

 Stiga has achieved the ultimate answer for the non-glue era! Boost rubbers with the new TTS Technology with "TransTension Sponge" and new materials generate maximum tension and sponge power. Boost rubbers are fast, bouncy, and with a tremendous catapult effect.

Boost TC (Tension Clic) has a soft sponge, creating a truly sensational touch and feel for the player. It gives a crisp clear sound on striking the ball.