/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Almana

 
0 Giá: Liên hệ

 

Almana và Almana Sound cả hai đều có  "Nano tổng hợp" gọi tắt là NC công nghệ mới mang tính cách mạng. NC xốp sử dụng kỹ thuật pha trộn mới để tạo ra các hạt cực nhỏ (nhỏ như 50-100 nanomet) trong quá trình lưu hóa. Cho đến gần đây các nhà sản xuất bóng bàn được giới hạn sử dụng hóa chất granularity lớn khi tạo ra các tế bào bọt biển xốp. Sử dụng kỹ thuật từ các lĩnh vực mới nổi của công nghệ nano, STIGA đã tìm thấy một cách để kiểm soát sự hình thành của hóa chất cao su ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Kết quả là các hạt này mạnh hơn và chặt chẽ hơn, tạo hiệu ứng năng động tối đa. Tuyệt vời cho tất cả các phương pháp dán, ngay cả những loại keo gốc nước.

Tốc độ: 76 
Spin: 78 
Control: 82 
Độ cứng: Trung bình

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt Stiga-Almana