/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Inspira CCF

 
0 Giá: 3.950.000 đ

Stiga Inspira CCF

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Stiga-Inspira CCF

 

Đây là sản phẩm mới nhất của vợt Stiga trong năm 2021
Stiga Inspira CCF (Close core fiber) có cấu tạo: 5 gỗ +2 lớp sợi CCF. Lớp  ngoài là Koto, lớp sợi CCF nằm sát lõi (dòng inner đầu tiên của Stiga, tăng cảm giác và kiểm soát bóng). Nhiều người nói đây là vợt đánh với mặt tàu hay mặt Nhật Đức đều dễ thích nghi. Nhưng mặt tàu là hay nhất.