/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Dynasty Carbon Xu Xin

 
0 Giá: 5.800.000 đ

Dynasty Carbon Xu Xin

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Stiga-Dynasty Carbon Xu Xin

Hãng Stiga kết hợp với Xu Xin để cho ra siêu phẩm Dynasty Carbon Xu Xin. Dựa trên ý kiến của Xu Xin hãng Stiga đã cho ra siêu phẩm này giúp cân bằng cảm giác của lớp gỗ bên trong và sức mạnh tấn công của lớp gỗ ngoài. Siêu phẩm Stiga Dynasty Carbon Xu Xin. Vợt XuXin quá đẹp