Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Celero Wood

 
0 Giá: 1.600.000 đ

Celero Wood thuộc dạng OFF- Speed: 86 Control: 70 Weight: 90 Plies: 5wThickness: 5.5

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Stiga-Celero Wood

Vợt có tốc độ không nhanh lắm nhưng kiểm soát khá tốt. Vợt thích hợp với những ai thích vừa tấn công vừa phòng thủ. Đánh trong cự ly gần bàn.

Vợt thiết kế khá đẹp.