/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Carbonado 245

 
0 Giá: 3.800.000 đ

Stiga Carbonado 245 là siêu phẩm của vợt Stiga trong đầu năm 2017. Đầu năm 2017 Stiga cho ra đời 2 dòng sản phẩm vợt bóng bàn mới của mình là Stiga Carbonado 245 và Carbonado 290. Hai dòng sản phẩm này đã thay đổi rất nhiều so với các phiên bản cũ của stiga là Carbonado 90 và Cabonado 45.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Stiga-Carbonado 245