/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Warran 2

 
0 Giá: Liên hệ

Mặt gai công Spinlord Warran 2

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-Warran 2

Mặt gai công Spinlord Warran 2

So sánh giữa Spinlord Warran thường và Spinlord Warran 2. Rất thích hợp cho những ai thích chặn đẩy nhanh. Warran 2 nhanh hơn Warran thường. Hình Warran 2 là con quái thú có cánh nhìn khá độc.