Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Spinlord Gipfelsturm

 
0 Giá: 740.000 đ

Spinlord Gipfelsturm

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-Spinlord Gipfelsturm

Có thể xem đây là gai ngắn cũng được hay gai bán phản xoáy (gai trung) cũng được. Vì gai cao hơn gai ngắn một chút. Gai có thể đánh tấn công trái khác tốt, ngoài ra gai khi phòng thủ vẫn mang tính phản xoáy của gai bán phản xoáy chặn bóng rất dị. Gai này có thể công được và block cũng ổn ạ.

Video đánh gai như tấn công

Video đánh gai block hay chặn

Video đánh gai block hay chặn


Hiện nay chỉ có 2 loại có lót 1.5 và 1.8

Spinlord Gipfelsturm

Speed  7.9

Spin 6.1

Control 8.7

Deception  5.2

Reversal  3.7

Weight  4.0

AverageSponge Hardness  5.7

MediumConsistency  10.0

Always identicalDurability  5.7

Average durability