/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Spin Lord Blitzschlag (Tia chớp)

 
0 Giá: 690.000 đ

New long pimpled rubber ( October 2012) which is a further development of Dornenglanz. The same very high disruptive effect but more slow and even better control. Very good for block close to the table and for chops from mid distance. Soft elastic pimples. Not ribbed pimple surface but very grippy as Dornenglanz.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-Spin Lord Blitzschlag (Tia chớp)

Gai dài Spin Lord Blitzschlag là cao và là gai dọc, là phiên bản mới phát triển dựa trên tính năng của gai Dornenglanz. Hiệu ứng gián đoạn tương tự rất cao nhưng chậm hơn và thậm chí kiểm soát tốt hơn Dornenglanz. Rất tốt cho ai đánh gần bàn và cho các người đánh thích rơ cắt từ khoảng cách trung bình. Gai mềm đàn hồi. Quan trọng đây là gai mà trên bề mặt không có gai. Đầu gai không có gai trên đầu, hình vuông. Sau khi gai Dornenglanz trở thành gai bán chạy nhất trên thế giới, thì có thể đây là bước cả tiến của gai Dornenglanz. Gai Spin Lord Blitzschlag là gai dài mềm kiểm soát tốt, hiệu ứng gai rất khó chịu. Đây là gai được ITTF công nhận là được phép thi đấu.