Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

spinlord cốt vợt bóng bàn

Cốt vợt bóng bàn Spinlord

SPINLORD- RD2

SPINLORD- RD2

Giá: 640.000 đ
Speed 8,Control 9,Weight 88
Spin Lord Ultra Spin

Spin Lord Ultra Spin

Giá: 690.000 đ
SPINLORD ULTRA ARAMID

SPINLORD ULTRA ARAMID

Giá: 1.690.000 đ
Speed 7,Control 9.5,Weight 60 grs
SPINLORD ULTRA ALLROUND

SPINLORD ULTRA ALLROUND

Giá: 1.690.000 đ
Speed 6.5, Control 9.5, Weight 82 grs
Spin Lord Ultra Allround

Spin Lord Ultra Allround

Giá: 690.000 đ
Speed 6.5,Control 9.5,Weight 82
SPINLORD RD1

SPINLORD RD1

Giá: 640.000 đ
Speed 6,Control 9.5,Weight 88grs