Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

reactor giày bóng bàn

Giày bóng bàn Reactor là giày bóng bàn dùng cho thể thao trong nhà.

Giày bóng bàn Reactor RX 16B

Giày bóng bàn Reactor RX 16B

Giá: 680.000 đ

Giày bóng bàn Reactor RX 16B hiện tại có 2 màu, trắng xanh và màu xanh dương