/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

RedMonkey Spin

 
0 Giá: 850.000 đ

RedMonkey Spin

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-RedMonkey Spin

RedMonkey Spin được xem là mặt vợt  đời sau của mặt vợt Red Monkey. Mặt vợt này được cải tiến hoàn toàn về độ xoáy. Gia tăng độ xoáy tối đa và giảm chút về tốc độ. Mặt vợt rất thích hợp với những ai thích cần tạo xoáy cao. Trọng lượng của mặt vợt nhẹ hơn so với Redmoney khoảng 4-5g. Red Money Spin thích hợp với những ai có vợt nhanh cần mặt vợt mềm có độ xoáy, hay độ kiểm soát cao.