Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Xushaofa có hộp đựng banh

 
0 Giá: 160.000 đ

Banh xushaofa không đường nối có hôp đựng banh

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Quả Bóng Bàn-Xushaofa có hộp đựng banh

Banh xushaofa không đường nối có hôp đựng banh. Banh xushaofa loại mới này đầm hơn. Hộp đựng banh có 6 banh. Sẳn có luôn 1 hộp banh.