Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

DHS 3 Sao

 
0 Giá: 100.000 đ

 Bóng DHS mẫu mã 2015. Với hộp được thay thế mới hoàn toàn. Chất lượng cũng được thay đổi tốt hơn.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Quả Bóng Bàn-DHS 3 Sao