/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bóng Tibhar

 
0 Giá: 70.000 đ

 Bóng được quy định sử dụng cho các giải đấu trong nước năm 2013. Bóng với chất lượng Châu Âu, bóng chất lượng tốt, mẫu mã đẹp.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Quả Bóng Bàn-Bóng Tibhar