/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bóng Kamito

 
0 Giá: 140.000 đ

Bóng Kamito

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Quả Bóng Bàn-Bóng Kamito

Bóng Kamito là bóng mới của hãng Kamito. Một hộp 6 trái. Bóng tròn đều nảy tốt.