/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Banh bóng bàn 2 màu

 
0 Giá: 110.000 đ

Banh bóng bàn dhs 2 màu

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Quả Bóng Bàn-Banh bóng bàn 2 màu

Banh bóng bàn DHS 2 màu của hãng DHS. DHS đã đoán trước được khi nào sẽ thay thế banh 2 màu nên đã cho sản xuất trước banh 2 màu.