Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Banh 40+ Xushaofa, không viền nối 3 sao

 
0 Giá: 130.000 đ

 Banh Xushaofa banh 40+ là banh thi đấu 40+. Bóng được nhiều người khen là bóng chất lượng. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Quả Bóng Bàn-Banh 40+ Xushaofa, không viền nối 3 sao