Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Ball asia pacific

 
0 Giá: 80.000 đ

Banh AP Asia Pacific

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Quả Bóng Bàn-Ball asia pacific

Banh AP viết tắt là Asia Pacific, banh tròn đều. Một hộp 3 trái, nảy tốt. Banh nặng gần giống banh Nittaku. Giá thành rẻ tiền hơn.