/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Túi đựng banh

 
0 Giá: 40.000 đ

Dùng để đựng banh nhiều. Hiệu Butterfly. Có dây đeo để dễ xách mang đi. Chất liệu bền.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Phụ kiện bóng bàn-Túi đựng banh