Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Ống đựng banh

 
0 Giá: 70.000 đ

Ống đựng banh

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Phụ kiện bóng bàn-Ống đựng banh

Ống đựng banh. Dùng để chứa banh bóng bàn hay dùng để lăn mặt vợt khi dán mặt vợt bóng bàn. Giúp cho banh bền hơn. Khi dán mặt vợt xong có thể dùng làm con lăn để lăn mặt vợt.