/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Khung thành chắn bóng có bánh xe di chuyển

 
0 Giá: 2.000.000 đ

Khung thành chắn bóng có bánh xe di chuyển

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Phụ kiện bóng bàn-Khung thành chắn bóng có bánh xe di chuyển

Khung thành chắn bóng có bánh xe di chuyển. Người chơi có thể di chuyển dễ dàng nhờ hệ thống 4 bánh xe di chuyển. Quý Khách có thể dùng khung chắn bóng này để tập giao bóng, để tập banh với số lượng nhiều.