/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Dầu Tune DHS

 
0 Giá: 290.000 đ

Dầu tune DHS

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Phụ kiện bóng bàn-Dầu Tune DHS

Dầu tune DHS. Dùng để tune mặt vợt tàu. Giúp cho mặt vợt dẻo hơn, nảy hơn. Rất thích hợp cho những ai chơi mặt vợt tàu.