Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Cây nhặt bóng bàn

 
0 Giá: 250.000 đ

Cây nhặt bóng bàn

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Phụ kiện bóng bàn-Cây nhặt bóng bàn

Cây nhặt bóng bàn. Linh động, có thể tháo ra dễ dàng. Có thể gắn vào dễ dàng, và tháo ra rất gọn. Có thể kéo dài và ngắn tùy theo người dùng.