Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Băng gối chân

 
0 Giá: 95.000 đ

Băng gối chân dùng cho tập luyện bóng bàn

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Phụ kiện bóng bàn-Băng gối chân

Băng gối chân dùng cho tập luyện bóng bàn, hạn chế chấn thương khi vận động. Hay giúp cho những người bị chấn thương di chuyển tốt hơn.