/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Băng đầu gối

 
0 Giá: 180.000 đ

Băng đầu gối

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Phụ kiện bóng bàn-Băng đầu gối

Băng đầu gối hạn chế chấn thương khi chơi bóng bàn. Đây là thương hiệu mới dùng để bảo vệ và hạn chế chấn thương khi chơi bóng bàn.