Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Băng cổ tay

 
0 Giá: 95.000 đ

Băng cổ tay dùng cho tập luyện bóng bàn

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Phụ kiện bóng bàn-Băng cổ tay

Băng cổ tay dùng cho tập luyện bóng bàn. Giúp cho người bị chấn thương hay những người luyện tập bóng bàn hạn chế chấn thương khi tập luyện.