Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bàn bi lắc

 
0 Giá: Liên hệ

Bàn bi lắc

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Phụ kiện bóng bàn-Bàn bi lắc

Bàn bi lắc hay bàn banh đá. Dùng để giải trí lành mạnh. Có thể chơi 2 người hay  người chia làm 2 bên. Đây là trò chơi của nhiều người rất thích.