Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Nittaku FASTARC G1

 
0 Giá: Liên hệ

Fa stark G-1 FASTARC G-1
NR-8702 JPY 5,880 (body JPY 5,600)
■ PIMPLES IN RUBBER.
■ It's offensive.
■ 20 red 71 black
■ -thickness-:(middle) (thick) (super-thick)
■ Spin :11.8 speed :12.3

MADE IN GERMANY

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-Nittaku FASTARC G1

Fa stark G-1 FASTARC G-1
NR-8702 JPY 5,880 (body JPY 5,600)
■ PIMPLES IN RUBBER.
■ It's offensive.
■ 20 red 71 black
■ -thickness-:(middle) (thick) (super-thick)
■ Spin :11.8 speed :12.3

MADE IN GERMANY