Độ c"> Độ c" data-app="">

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

FACTIVE

 
0 Giá: 650.000 đ

Nittaku FACTIVE
Giá: 650.000 VNĐ

Tốc độ :14.75
Độ xoáy :11.75
Độ cứng :35

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-FACTIVE