Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

BEST ANTI - PHẢN XOÁY LÁN

 
0 Giá: 550.000 đ

BEST ANTI BEST ANTI
NR-8540 JPY 2,730 (body JPY 2,600)
■ The back SOFT
■ For defence
■ -thickness-:(thin) (thick)
■ Spin :3.0 speed :4.0
■ Seat color :20 red 71 black
MADE IN JAPAN.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-BEST ANTI - PHẢN XOÁY LÁN