Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

VIOLINCELLO

 
0 Giá: 2.350.000 đ

VIOLINCELLO có cấu tạo gỗ thùng. VIOLINCELLO chậm hơn violin, có độ cảm giác tốt.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt thẳng-VIOLINCELLO