/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

RUTIS POWER

 
0 Giá: 1.900.000 đ

3 lớp gỗ và 2 lớp AD Carbon. Có tốc độ nhanh và cứng. Nặng 87g±3

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt thẳng-RUTIS POWER