/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mima Ito Carbon

 
0 Giá: 3.600.000 đ

Nittaku Mima Ito Carbon

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt thẳng-Mima Ito Carbon

Vợt này được được làm ra để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của Mima Ito.

Vợt MIMA ITO CARBON là phiên bản giới hạn của ACOUSTIC CARBON mà cô đã sử dụng trong nhiều năm.Thiết kế đặc biệt của những vợt mà đã được cô lựa chọn. Vợt  có chữ ký của cô ký trên cây vợt. Vợt có cấu tạo thêm 2 lớp FE carbon được kẹp gần tấm bề ​​mặt để đạt được hiệu suất tấn công cao hơn.