/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

LARGE SPEAR

 
0 Giá: 2.800.000 đ

Nittaku LARGE SPEAR là một trong những vợt mắc tiền nhất của dòng Nittaku. Vợt có tốc độ nhanh như kiểm soát cũng tốt. Vợt có cấu tạo 3 lớp gỗ và 2 lớp kevlar (là lớp chuyên làm áo giáp chống đạn. Trên vợt có ghi số 44. Đây là cây vợt mà Nittaku định sản xuất để đó banhh 44. Một cây vợt Nittaku mà mọi người không nên bỏ qua. Chất lượng tốt, cảm giác tốt

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt thẳng-LARGE SPEAR

Tính cân đối giữa mặt vợt và cán: 9.5
Độ lớn mặt vợt: 9
Cán vợt: 10
Khối lượng: 10 ( tầm ~80grs)
Thiết kế: 9
Chất lượng gỗ: 10
Tốc độ: 10
Kiểm soát: 8