/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Flyatt carbon

 
0 Giá: 1.250.000 đ

5 lớp gỗ và 2 lớp Carbon vợt nhẹ, độ nảy trung bình, độ dày 6.0 mm

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt thẳng-Flyatt carbon

Nittaku Flyatt carbon 5 lớp gỗ và 2 lớp Carbon vợt nhẹ, độ nảy trung bình, độ dày 6.0 mm. Vợt có độ cảm giác rất tốt. Vợt nhẹ khoảng chừng 82g.