Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Nhân dịp lễ 2-9 Dung Bóng Bàn có chương trình giảm giá trong 3 ngày.

 

  • Nhân dịp lễ 2-9 Dung Bóng Bàn có chương trình giảm giá trong 3 ngày.
  • Mua 1 mặt vợt trị giá trên 600.000 được giảm giá 50.000.
  • Trước sau cũng mua mặt vợt hãy mua ngay mặt vợt tại cửa hàng Dung Bóng bàn khi được giảm giá 50.000 nha mọi người. Chỉ áp dụng trong 3 ngày từ 1/9 đến ngày 3/9/2018

 


Bài viết khác: