/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

ZJK Super ZLC còn mới 99.9%_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

Vợt còn rất mới. Vợt super ZJK ZJC mới giá chính thức gần 7 triệu. Vợt còn rất mới 99.9%. Khi mua tiết kiệm hơn 1 triệu so với cây mới. Vợt mới đánh qua 1 lần và không thích bán ngay. Đảm bảo chất lượng.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-ZJK Super ZLC còn mới 99.9%_đã bán