/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Zhang Jike Second hand 98%_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

Giá mới là 2.500.000. Vợt còn rất mới, chưa bể cạnh, gần như còn mới 98%. Rất thích hợp cho cách đánh gần bàn. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Zhang Jike Second hand 98%_đã bán