Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

TSP Barricio (một bên carbon, một bên arylate) second hand (đã bán)

 
0 Giá: Liên hệ

 TSP Barricio (một bên carbon, một bên arylate) second hand 98 % cán ST, vợt rất thích hợp cho người đánh gai. Made in Japan

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-TSP Barricio (một bên carbon, một bên arylate) second hand (đã bán)