Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Timoboll spirit cũ dùng qua_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

 Vợt còn rất mới. Chưa bể cạnh gì. Được khách hàng dùng qua 1 lần gởi cửa hàng bán. Đảm bảo còn rất mới. Vợt mới giá là 2.340.000 rẽ hơn 500.000, vợt còn rất mới

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Timoboll spirit cũ dùng qua_đã bán