/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Stratus Samsonov dùng rồi 98%_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

 Vợt còn rất mới 98%. Có vợt có carbon nảy. Được đánh giá là cốt vợt có độ nảy cao như sardius. Được thiết kế cán cầm đẹp.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Stratus Samsonov dùng rồi 98%_đã bán