/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Stiga Sense 7.6 ( 99.99 %) đã bán

 
0 Giá: 1.600.000 đ

 Cốt vợt mới qua sử dụng đúng 1 lần. Vợt còn rất mới.

Vợt STIGA Sense 7,6 được xây dựng với một veneer bên ngoài đặc biệt được sản xuất thông qua quá trình làm khô rất lâu. Kết quả là một vợt tấn công nhanh với cảm giác và âm thanh giúp các cầu thủ tấn công để giữ thế thượng phong trong các cuộc lên banh đôi công. Sense 7.6, với 7 gỗ và 6 lớp carbon, dựa trên các loại vợt tấn công rất phổ biến và nổi tiếng thế giới, STIGA Carbo 7.6.


 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Stiga Sense 7.6 ( 99.99 %) đã bán

The beautiful STIGA Sense 7.6 is built with a special outer veneer produced through a very long drying process. The result is a fast offensive blade with fantastic feeling and sound that helps the offensive player to retain the upper hand in fast rallies. Sense 7.6, with 7 wood and 6 carbon layers, is based on the very popular and world-famous offensive blade, STIGA Carbo 7.6.