/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Photino dùng rồi_đã bán

 
0 Giá: 2.800.000 đ

 Vợt còn rất mới, chưa bị vấn đề gì, rất thích hợp cho những người thích đánh gần bàn. Còn đủ hộp đúng mã số. Vợt còn rất mới chỉ dơ cán một chút, có thể làm sạch lại được

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Photino dùng rồi_đã bán

 photino second hand