Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mizutani Jun Sendcond hand_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

 Vợt còn rất mới. Được viền lại bằng lớp viền gỗ nhìn rất đẹp. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Mizutani Jun Sendcond hand_đã bán