/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mizutani Jun cán thẳng 99%_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

 Vợt còn rất mới, chưa bể cạnh. Vợt cán thẳng. Vợt mới giá 4 triệu.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Mizutani Jun cán thẳng 99%_đã bán